08-778 39 50

Jordbruksprodukter

Förbättra jorden

Till och med en mager sandjord kan bli idealisk för odling. I ren sand dränerar fuktigheten ut fort, så det gäller att tillföra mullämnen. Sanden innehåller inga större mängder växtnäring heller. Sandkornen är för hårda och grova för att kunna suga upp och hålla kvar näringsämnena. Med mull inblandad stannar både fuktighet och växtnäring kvar, för växterna att använda. Den som har en sådan jord kan vara lycklig. Den är så lättgrävd och lättkrattad.

Det diskuteras ibland att tillföra sand för att luckra upp en lerjord. Undvik det, för det blir som betong.

På bilden syns en välskött grönsaksjord. Odlaren hackar, skyfflar eller krattar ofta. Förutom att det håller ogräs borta, håller det luftporer öppna ner i jorden. Rötterna får syre. Med syre har de lätt att arbeta och suga i sig växtnäringen.

I naturen är det de nervissnade växterna som bildar mullen. Jorden blir humusrik. Denna humus vittrar bort med tiden, så det är bra att den ju förnyas årligen. Hemma i trädgården gör komposten samma nytta, fast den brukar inte räcka så långt. Torv kan komplettera fint. Denna finns i rikt mått i vårt land och ingår ofta i Plantjord, naturgödsel och mullprodukterna. Välj helst en mörk, välförmultnad. Den har genomgått årtusenden av kompostering i naturen och slutresultatet är mycket gott. Ljus torv är ännu inte lika stabil, utan vittrar bort fortare. Mörk torv ger med andra ord mer för pengarna.

Hur mycket gödsel?

Var inte rädd att det ska bli fel. Följ råden på påsen på ett ungefär, så fungerar det bra. Det är viktigare att över huvud taget gödsla, än att absolut göra det med millimeterprecision.

No comments.